Sider

torsdag 31. mai 2012

Analyse av BP (BP)

BP er ett verdensomspennende oljeselskap med hovedkvarter i London. Selskapet driver leting, produksjon, raffinering, markedsføring og salg av petroleumsprodukter.

BP er en av de seks store "supermajors" og har en market cap på 116milliarder$ på nåværende pris.
Selskapet driver i over 80 land og i alle verdensdeler.
BP burde i grunn vært en safe-bet med tanke på størrelse, overskudd og mange år med erfaring innen leting og produksjon av olje og gass. Det hele endret seg veldig i April 2010 når en BP-driftet rigg(eid av transocean) begynte å brenne og senere sank i Mexico-gulfen.

Deepwater Horizon ulykken har blitt sett på som den værste miljøkatastrofen i USA's historie med 4,9 millioner fat med olje som lakk ut.
BP har "fått skylden" for ulykken, selv om mange selskaper er ansvarlige for den totale driften. Selskapet har inngått forlik med flere av operatørene og med alle private berørte, mens rettssaker mot Halliburton og Transocean pågår fortsatt. Disse sakene vil tas opp i rettssystemet når ankeperioden til privat-forliket går ut.

Disse rettsprosessene har kostet BP mange milliarder $ noe som har gått hardt utover regnskapstallene og utbyttet til selskapet. BP måtte også selge endel eiendeler for å ha nok cash til erstatninger.

Ett stort usikkerhetsmoment er hvor mye selskapet må ut med til amerikanske lokale og føderale myndigheter. BP har allerede satt av og betalt ut over 6milliarder$. Selskapet har sagt de skal sette av minst 20B$ og selv om erstatningskravene kan bli høyere vil selskapet få tid til å betale ned dette. En konkurs som det har blitt mye spekulert i er derfor høyst usannsynlig.

På den andre siden kan rettsakene gå bedre enn ventet noe som kan gi selskapet en fin oppgang.
Noe som gjør dette mulig er at BP er en av de største arbeidsgiverne i området rundt Mexico-gulfen og Obama-administrasjonen kan ha fordel av å orden opp i situasjonen før valget i høst.

Ett annet usikkerhetsmoment er det som skjer i Russland, der BP og en gruppe oligarker har hatt ett langvarig turbulent forhold. Det er spekulasjoner om at muligens Rosneft  vil kjøpe ut oligarkene, men dette samarbeidet har hatt opp og nedturer i lang tid og det virker som markedet har vent seg til usikkerheten som kommer fra Russland. Samarbeidet er nemlig svært profitabelt.

Tallenes tale


Selskapet trades nå på en P/E på 4,80, noe som gjenspeiler usikkerheten rundt rettsprosessene. Ettersom mye av usikkerheten allerede er priset inn og inntjeningen igjen er oppe på nivåene fra før ulykken ser jeg BP om en verdi-investering som betaler ut 5.20% i utbytte mens man venter på at markedet igjen skal prise selskapet riktig.

BP trades også på en P/B på 0.99 noen som er ca 50% under gjennomsnittet for sektoren og en price/cash flow på bare 3.30

Utbyttegraden er på behagelige 23% noe som gjør at selskapet trolig vil fortsette å betale utbytte selv om erstatningskravene skulle bli høyere enn det markedet har priset inn.
Før ulykken betalte selskapet utbytte på 3.45pr aksje. Nå betaler selskapet ut 1.35 så muligheten for økning i utbyttet over tid er stor. I sin nye 10 punktsplan  viser selskapet til at de vil øke utbyttegraden over tid når økonomien tilsier det igjen.

Konklusjon 


BP er en supermajor på billigsalg. Selskapet har bred eksponering, viser at de tar ansvar etter ulykken og har igjen god inntjening. Selskapet har mye å ta igjen på PR fronten, men de har vist at har fokus på å behandle folk og miljø i områdene de opererer i med respekt.

Med en P/B på 0.99 betaler du ingenting for fremtidig cash flow, så jeg anser BP som en verdi-investering som i tillegg betaler ut ett fint utbytte med gode muligheter for økning de nærmeste årene.

Risikofaktorer er erstatningssakene, russland og selvfølgelig de samme problemene alle oljeselskaper møter.


Min tese for investeringen:

Olje vil være den viktigste energikilden i minst 20 år til og mindre reserver vil gi høyere priser.
Olje vil holde seg over 80$ pr fat, selv med usikkerheten som er i verdensøkonomien
BP vil inngå forlik med de amerikanske myndigheter til en overkommelig pris.
Utbyttet er trygt, med lav utbyttegrad noe som vil gi beskyttelse mot fall under 35$ på aksje.
Salg av non-core eiendeler vil gi ett mer strømlinjeformet selskap som bør gi bedre marginer.
Graham-nummer tilsier en verdi på 80$

Exit:

Kutt i utbytte
Fallende marginer
Usikre juridiske avtaler etter forlik med amerikanske myndigheter


Jeg er LONG BP.onsdag 9. mai 2012

Analye av MAKO Surgical (MAKO)

Mako surgical designer, produserer, markedfører, selger og vedlikeholder en robotarm som blir brukt i kne og hofte operasjoner. Selskapet har hovedkvarter i Ft. Lauderdale, Florida og trades på Nasdaq.

MAKO har blitt sammenlignet med Intuitiv Surgical(IRSG) som har vært en investors drøm de siste årene, selv om det er stor forskjell på selskapene. MAKO har ingen direkte konkurrenter innenfor sin nisje og har økt omsetningen i en bra tempo de siste årene.
MAKO's robotarm gjør inngrep i knær og hofter mye mindre komplisert, noe som gir kortere rekonvalesens, mindre sårdannalser, mindre arr og mindre smerte for pasienten.
Selskapets forretningsmodell er en såkalt razor&blade modell. Altså: selg høvelen så billig som mulig og tjen penger på gjensalg av nye blader. MAKO selger sin RIO robotarm med små marginer og tjener penger på deler, vedlikehold, service og utstyr. Og når et sykehus har brukt penger på maskinen blir den også brukt, selv om utnyttelsesgraden av deres maskiner hadde falt noe i Q1.

Første kvartal har for selskapet historisk vært det vanskeligste. Pga systemet de har i USA med privat sykeforsikring og egenandeler er det mange som utsetter sine sykehusbesøk til senere i året for å ikke "bruke opp" forsikringen sin for det året. Selskapet senket også sine estimater for solgte enheter fra


Selv om selskapet ikke har noen direkte konkurrent innenfor sin nisje må de konkurrere med de store gutta som J&J og Stryker, som leverer utstyr til tradisjonelle operasjonsprosedyrer. Disse driver også kampanjer for å hindre at robotene "tar over"
Men fremtiden kommer og en ny studie viser at selv de best utdannede kirurgene gjør unødvendig skade på vev og ligamenter ved kneoperasjoner i 50% av inngrepene.
Med MAKO's robot fjerner man mye av risikoen for dette. Det vil si at pasientene er mer fornøyd, noe som fører til mindre søksmål, forsikringsutbetalinger osv. Sykehusene tjener også penger på dette, noe som vil drive MAKO i fremtiden.


Det jeg synes er spennende med selskapet er at de er i en ny bransje som leverer bedre resultater enn sin forgjenger. Mennesker er bra, men ingen mann er en robot. Eldrebølgen i Norge er en ting, men i USA er det er enormt antall mennesker som begynner å bli godt oppe i åra, og med moderne medisin vil folk leve lenger og lenger. Og det er en økende trend mot at folk ikke bare setter seg ned når de pensjonerer seg. De vil reise, oppleve, danse og leke med barnebarn. Da er det en fordel at knær og hofter holder. Her kommer MAKO inn med sine prosedyrer som gir mindre smerte og kortere tid til man er på beina igjen.Tallenes tale


MAKO leverte rapport for Q1 2012 i helga og det var tydeligvis skuffende lesning for investorer da aksjen falt nesten 30% after-hours. Omsetningen til selskapet steg 50.7% fra Q1 11 men selskapet hadde likevel ett tap på .0.28$ per aksje mot estimater på -0.20$.

EPS har trendet i riktig retning i flere år, men selskapet tapte 0.01$ per aksje mer i Q1 12 enn i Q1 11. I følge ledelsen har dette kommet fra uforutsette hendelser hos kundene deres og dette vil bedres i Q2.

Selskapet har ingen gjeld men har vært ute i markedet å hentet penger ved flere anledninger. Ifølge siste rapport har de også sikret seg en credit-line på nye 50m$ som de kan hente penger fra ut året mot en rente på 6,7%. Dette vil også gi selskapet som MAKO låner penger av(Deerfield, DFR) warranter på kjøp av aksjer i selskapet mot en pris som ligger 20% over gjennomsnitts tradingpris i løpet av måneden etter lånet.
Les mer detaljert om dette her: http://seekingalpha.com/article/568771-mako-surgical-hooked-but-not-gutted
Hvis alle 50m$ blir lånt blir aksjeprisen "utvannet" med ca 2,3% noe som ikke er allverden for å fortsatt drive butikk. I følge ledelsen ville cash-burn ligge på ca 25-30m$ i år og selskapet har ca 50m$ på bok og i kortsiktige investeringer, så det er ingen selvfølge at de vil benytte seg av denne kreditten. Uansett er det best å sikre seg kreditt når man faktisk ikke trenger det, da betingelsene ofte blir bedre.

Konklusjon

Det kan ta ett par år til før dette selskapet er proffitabelt noe som selvfølgelig gir høy risiko. I tillegg er det innen sektoren medisinsk utstyr som alltid er risikofylt, hvis ikke du kjøper blue-chip gigantene som J&J.

Jeg hadde planer om å kjøpe meg inn i dette selskapet, men etter siste rapport fikk jeg en liten wake-up på hvor lite dette selskapet faktisk er og hvor skjør business-modellen er. De solgte 4(!) RIO-systemer mindre enn de hadde trodd og dette førte til ett tap i EPS. Likevel tror jeg på selskapet i langsiktig perspektiv noe som kan gi denne uka fall en fin kjøpspris for å starte en posisjon i selskapet.

På conference-call'en som fulgte siste kvartalsrapport virket ledelsen klar i sin strategi og det er viktig. De bør bry seg lite om prisen på aksjene sine, selv om de blir kompensert med disse. Langsiktig bygging av selskapet og dets nettverk er viktig og det virker som ledelsen har forstått dette. Å behage alle hedge-fondene og analytikerne på Wall Street bør komme i andre eller tredje rekke.

Jeg venter til slutten av uka, når den værste stormen har lagt seg før jeg kanskje tar en aldri så liten posisjon.
Aksjen kan fortsatt falle mye.Sitter på cash og venter på kræsj

Sell in may and go away er ett kjent uttrykk fra Wall Street. Historisk sett har avkastningen i aksjemarkedet hvert best fra høsten og mot vår. Sommerhalvåret blir karakterisert som en dårlig tid å sitte i aksjer.

Jeg har bare fulgt med i markedet i kort tid, men husker da godt de siste sommerene. Lehman Brothers, Eurokrise, Gjeldstak i USA osv.

Det er mange grunner til at det kan bli slik denne sommeren også.

Hellas har akkurat hatt valg og resultatet ble at partiene som har lovet å gjennomføre reformene som ECB og IMF har pålagt dem mistet mye oppsluttning. Dette kan bety at Hellas endelig forlater Eurosamarbeidet, noe de selvfølgelig skulle gjort for lenge siden. Forlater de Euro nå kommer det til å bli enda mer fokus på Spania, Italia og endel andre vanskeligstilte euroland.
Resultatet blir frykt i markedet og fallende aksjekurser

Frankrike valgte en sosialist til å styre landet de neste 5 år. Han vil ikke være med på avtalene som allerede er inngått. Økt spenning mellom Frankrike og Tyskland er uunngåelig og det vil bli mer fokus på Frankrikes voksende statsgjeld

Resultatet blir frykt i markedet og fallende aksjekurser


I USA har the Fed's program Opperation Twist som var etterfølger av QE1 og QE2 tvinget penger inn i høyere risiko. Treasuries, som vanligvis er en trygg havn for investorer, er ikke attraktivt når det gir negativ avkastning etter å ta høyde for inflasjon. Opperation Twist slutter i Juni og hvis QE1 og QE2 gir en pekepinn på hva som vil skje, vil vi oppleve fallende aksjekurser pga dette.
The Fed kan selvfølgelig svare med QE3 og pumpe enda flere billiarder inn i økonomien som vil gi oppsving igjen. Men en eller annen gang må det jo gå opp for folk at denne enorme pengemengden vil tilslutt skape inflasjon som er langt over det som er ønskelig. Dette kan jo bekjempes ved andre midler og siden Fed er privateid kan de gjøre som de vil. Men det spørs hvor lenge investorer beholder troen på markedet når det kun holdes i livet av kunstig åndedrett.Så, what to do.

Jeg sitter på pengene mine for øyeblikket, selv om jeg har flere kandidater som jeg vil kjøpe. Markedstiming er jo noe man ikke skal gjøre, men jeg ser så mange mørke skyer utover sommeren at jeg er sikker på fall.
Hvis jeg kjøper nå fremover så blir det i small-cap vekst bedrifter. For selv om markedet i helhet går nedover er det alltid noen som gjør det bra. Og når gjennomsnitts-investoren ser krigsoverskrifter i media i ukesvis begynner de å snakke om å kjøpe gull, hamstre hermetikk og ammunisjon, for så å selge når bunnen nærmer seg.

Derfor tror jeg at jeg kan plukke opp ett par fine selskaper til "fire-sale" priser utover sommer og høst.
Det jeg vil gjøre er å finne ut prisen jeg er villig til å betale, for så å vente på "elendigheten"
Får jeg kjøpt meg inn i MCD, XOM, STO,KO eller IBM på prisene de har ligget på de siste årene blir jeg en glad mann..

Vi får høre på Buffet.
Be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy. Snart kommer frykten igjen og da er det bare å slå til. Fallende aksjepriser er fint hvis du skal kjøpe.

mandag 7. mai 2012

Analyse av Nokia (NOK)

Nokia er ett finsk selskap med hovedkvarter i Keilaniemi, Finland. Selskapet produserer hovedsakelig mobiltelefoner og andre kommunikasjoneenheter.

Nokia har de siste 14 årene vært verdens største produsent av mobiltelefoner, men har mistet markedsandeler i mange år og ble i Q1 passert av Samsung. Selskapet har vært trege med å omstille seg etter iPhone-revolusjonen. Derfor ble det i 2011 klart at NOK har inngått ett omfattende samarbeid med Microsoft(MSFT)
De to selskapene skal samarbeide om å bygge ett tredje økosystem basert på Windows Phone OS.

For selv om Nokia har fortsatt å produsere brukbare mobiltelefoner krever nå forbrukere ett fullstendig integrert produkt med apper, spill, synkronisering og alt annet som vi har blitt vant til fra våre Iphones og Android-telefoner. Det er det NOK og MSFT håper de klarer å bringe til markedet med WP.


Lumia, som er navnet på Nokia's nye serie med mobiltelefoner har blitt godt tatt imot i USA, selv om de hadde en liten softwareglipp. Telefonen har solgt greit i USA og ble utsolgt i Storbritania. Lumia-serien inneholder flere modeller men det er Lumia 900 som er flaggskipet og telefonen som skal konkurrere med iPhone, Samsung Galaxy SII osv. Nokia samarbeider med AT&T i USA noe som gir en enorm støttespiller i ryggen.

 I USA er selges telefoner langt under markedspris, subsidiert av operatørene(slik som i Norge) så det er stort sett de heftigste telefonene som selger best.
Foreløpige estimater sier at telefonen selger ca 1mill eksemplarer i måneden, noe som virker imponerende, men som blir slått av både Apple, Motorola og Samsung. I low-end markedet i USA, som er voksende grunnet økende fokus på sparsommelighet, har Nokia ingen reel konkurrent.


Til høsten ventes Microsoft å slippe Windows 8 og Nokia vil lage tablets og telefoner som skal kjøre det nye OS'et. For de millioner av brukere som allerede er vant til Windows vil kompatibiliteten til de nye enhetene gjøre oppgaver på feks Office mye enklere. Det blir mer og mer vanlig å bruke smarttelefoner og tablets i jobbsammenheng så her kan MSFT og NOk ha en vinner.


Ett problem(til) for selskapet er at deres enorme kundemasse i Kina og India nå vil ha smarttelefoner. Deres salg av"dumme" telefoner, som har hatt opptil 50% markedsandeler i endel asiatiske land, faller raskt.
Håpet er at Lumia tar endel av støyten, men faren er at dette ikke går raskt nok til å demme opp for fallende inntjening i denne delen av markedet. Nokia har tatt affære og lansert en Lumia telefon til 99$ i Asia. Denne har ikke funksjonaliteten vi er vant til, men er en stor forbedring fra de gamle "dumme" telefonene.


Siden denne aksjen har falt mer enn 90% siden toppen er det selvfølgelig mye spekulasjoner omkring selskapet. En ide som mange mener det er grunnlag for er at Microsoft kjøper hele selskapet, beholder patentene og selger nettverksdelen til Siemens, som Nokia samarbeider med. Dette er selvfølgelig bare spekulasjoner. Men fortsetter Nokia å falle er det snart ikke mye igjen av den forenværende giganten.

Tallenes tale
Det er mye rødt i regnskapene til  Nokia. De er i en svært omfattende restuktureringsprosess  og det har kostet penger å prøve å ta igjen Apple og Samsung.
Selskapet obligasjoner har blitt nedgradert til "junk" av S&P og hakket over "junk" av Moody.

P/E er ikke mulig å kalkulere da selskapet ikke tjener penger slik det ligger ann nå.
Selskapet trades for øyeblikket med en P/B på 0.91 noe som tilsier at aksjekursen er lavere enn det man ville fått hvis man solgte selskapet i biter idag.
De sitter på noen milliarder i cash, men disse brennes fort hvis ikke selskapet får fortgang i prosessen.

Deres nye CEO har sagt opp tusenvis av finske arbeidere og flyttet fabrikkene deres til Asia. Dette kan bidra til å øke marginene.

Selskapet har den siste tiden solgt endel eiendeler for å fokusere mest mulig på restuktureringen, noe som forhåpentligvis vil gi resultater innen året er omme.
Det ble før helgen vedtatt at det skal betales utbytte noe som har blitt tatt imot med blandede reaksjoner. Noen mener det bare skulle mangle og andre mener pengene burde blitt brukt til andre ting som R&D, markedsføring e.l
Selv synes jeg å betale utbytte når man taper penger er ufornuftig, men det kan bety en av to ting.

1. Ledelsen tør ikke annet.
2. Ledelsen har veldig tro på at omstruktureringen vil fungere.

Konklusjon


Kjøper du Nokia idag får du faktisk mer enn du betaler for. Men pengene som selskapet sitter på går fort unna og book value synker fra kvartal til kvartal.

Oppkjøp på dagens pris er veldig high risk/high reward. Blir restruktureringen vellykket kjøper man idag ett selskap på kjempesalg. Problemet er at giganter har feilet før og Nokia er ett godt stykke ned den veien.

Hadde jeg hatt en portefølje som var mer moden, med mer diversifisering ville jeg kjøpt NOK idag. Problemet mitt er at jeg eier hele 3 selskaper der en av dem allerede er ganske high risk, så kjøp av Nokia idag vil gi meg for høy risiko. Jeg vil dog følge svært godt med på selskapet og gjøre ett kjøp hvis det kommer signaler om at Lumia-salget går bra. Windows 8 kan også bety svært mye for Nokia, men siden Microsoft har en tendens til å lage hvert andre operativsystem elendig så får vi nok se hvordan det går først.

Jeg avventer selv om det kan koste meg litt i avkastning..