Sider

onsdag 28. mars 2012

Analyse av Johnson Controls JCI

Johnson Controls produserer og selger bildeler, batteriteknologi, ventilasjonsutsyr og en rekke andre produukter innen disse kategoriene. Selskapet ble startet i 1885 og har hovedkvarter i Milwaukee i Wisconsin, USA.Selskapet opererer i over 150 land og har over 160.000 ansatte.


Selskapet har hatt noen dårlige år siden etterspørselen etter deres produkter har falt i USA, der bilindustrien har gått gjennom en vanskelig periode. Ledelsen har også vært kjent for å være i overkant optimistiske mtp vekst, noe som har gitt utslag i reviderte anslag på inntjening. Er det noe Wall Street ikke liker, er det når ett firma ikke klarer å tjene så mye som de har satt seg fore. Produksjonen av bildeler tok seg kraftig opp i siste kvartal ettersom optimismen i verdensøkonomien igjen har begynt å spre seg. Styreystemer for bygninger har bremset veksten noe. Men hvis situasjonen i verden tar seg opp vil nok dette begynne å vokse igjen. Det er færre bedrifter som tar seg råd til dyre smart-hus-systemer når det ligger mørke skyer over verdens samlede økonomi.

For fremtiden satser JCI mye på ny batteriteknologi for ettermarkedet og for hybrid og elektriske biler. Ettermarkedet er nok der de har størst potensiale på kort sikt ettersom de har noen av verdens største merker som Optima og Varta og har begynt å øke markedsandelene sine i bl.a Kina. Det er mange biler i Kina.

Om verden i større grad tar i bruk hybrid/elektriske biler har JCI potensiale til å ta en stor del av kaka, men det blir spekulasjoner.

Nybilsalget har tatt seg opp igjen i USA og selskapet leverer interiør og elektronikk til de fleste av verdens ledende bilprodusenter.
Det er denne diversifiseringen som gjør at JCI kan være en god måte å få eksponering mot bil-industrien uten å måtte ta på seg risikoen av å eie kun ett bilselskap. Mister GM markedsandeler til Toyota så leverer JCI deler til begge uansett.

Tallenes tale


JCI trades for øyeblikket med en P/E på 13.50 noe som er noe under gjennomsnittet for sektoren.
Selskapet har hatt en lav vekst de siste 5 årene, noe som har vært gjennomgående for hele sektoren.

RoI siste 5 år har vært på 7,5% noe som steg til 10% siste år. Ny fart i verdensøkonomien vil sannsynligvis få dette til å stige ytterligere.

Det siste året har marginene steget og utgiftene har sunket. Selskapet har lite gjeld i forhold til både inntjening og eiendeler så finansene er det ikke så mye i veien med. Det som eventuelt er ankepunktet er den manglende veksten siden finanskrisen.

Utbytte


JCI har betalt utbytte hvert kvartal siden 1887 noe som gir dem en ganske så imponerende track record.
Yield på 2,2 er ikke det mest imponerende, men en utbyttegrad på bare 27% og en jevn og økende cash-flow gir det rom for økning av utbytte også i fremtiden.

Selskapet betaler ut utbytte fra cash-flow og pleier ikke å sitte på så mye cash på bok. Dette kan gjøre at utbytte kan falle ved manglende inntjening, men selskapet har gjort innovasjoner, kjøpt mye nytt utstyr som gir bedre inntjening på sikt og har en ledelse som er bestemt på å fortsette å betale utbytte som de har gjort i 125år i strekk. Som en DGI investering der tanken er å reinvestere utbytte i nye aksjer over lang tid kan JCI være en kandidat, selv om utbytte kan variere.


Jeg har ingen posisjoner i JCI, men de er på watchlist som ett "kjedelig" kjerneselskap.

torsdag 22. mars 2012

Analyse av Waste Management (WM)

Waste Mangement driver søppelplasser, henting, resirkulering og destruksjon av avfall.
Selskapet ble grunnlagt i 1894 og har hovedkvarter i First City Tower, Houston, Texas

Selskapet er ikke akkurat i verdens mest spennende industri, men de er markedsledende på deres felt i USA, landet som produserer mest søppel per skalle i hele verden.

WM eier og drifter 370 søppelplasser i hele USA og de leier også ut kapasitet til andre selskaper.
Selskapet produserer også gass fra sine søppelplasser som skaper elektrisitet til ca 1mill hjem og et voksende antall av deres søppelbiler.

Det som gjør WM til en spennende mulig investering er kombinasjonen av et trygt, markedsledende selskap med stor barriere mot konkurranse samt muligheter for vekst innen produksjon av gass og metaller.


WM eier de fleste av sine søppelplasser. Da ingen ønsker en søppelplass i sitt område er det vanskelig for konkurrenter å komme inn på markedet. Dette gir en stor "moat"

WM bruker stadig mer av avfallet de samler inn til å drifte forbrenningssystemer og bilene sine. Dette gir lavere kostnader på sikt. De får altså betalt for å hente inn "råvarene" til å drifte sitt selskaps største utgifter.

Selskapet er også pionerer innen noe som kalles plasma-gasification, noe som enkelt forklart bryter ned søppel til sine molekylære byggestener. Dette gjør at de kan trekke ut gass, metaller og andre materialer fra søpla som igjen kan selges tilbake til produsenter og til å skape elektrisitet og drivstoff. Denne prosessen er allerede lønnsom for små mengder søppel som feks sykehusavfall og selskapet håper på å gjøre det samme i stor skala med vanlige forbrukeres søppel. Som med all ny teknologi er det ett sjansespill, men prosessen har vist seg å fungere og i en verden som sakte men sikkert går tom for ressurser vil resirkulering være økonomisk i fremtiden. Da kan det være viktig å være først ute med noe som plasma gasification.

Tallenes tale


Wm har langt ifra noe imponerende regnskap for de siste 5år. De har mye gjeld i forhold til inntekter og overskudd og veksten har vært dårlig de siste 5år. Men selskapet har gjort mange store investeringer som å kjøpe opp selskaper, omgjort sine biler til til å gå på gass som de selv produserer(og som er svært billig å kjøpe for tiden)

Når man gjør evalueringer av ett selskap som WM må man sammenligne dem med sine likemenn. Å sammenligne med ett teknologi eller forbrukervareselskap går ikke. Da vil i hvertfall WM komme svært dårlig ut.
Skal man sammenligne med en sektor så bør det være med utility sektoren. Disse karakteriseres av en jevn strøm med cash flow og ofte høy gjeld. Det koster å drifte store anlegg og en armada av søppelbiler, men WM har vist seg å være lønnsomme, selv om veksten de siste 5 år har uteblitt.

Selskapet trades nå med en P/E på 17.06 noe som er høyt for ett selskap med så lite vekst, men med tanke på at selskapet har nesten fordoblet aksjekursen det siste året, så er det nok mange investorer som har sett at WM har gjort store grep for å øke inntjeningen og senke kostnadene på sikt. Ny teknologi kan også gi vekst i årene som kommer.


Utbytte


På dagens pris gir selskapet ut ett utbytte på 4.10% og de har en god historie i å øke utbyttene de siste 10årene. 5års gjennomsnittlig økning av utbytte er 9.10%
De har også kjøpt tilbake nesten en fjerdedel av sine utestående aksjer de siste 7årene, men dette tallet har gått noe ned i de siste årene hvor de har hatt andre investeringer de mener gir mer verdi for pengene.
Utbyttegraden for 2011 lå på 67.00%. Dette tallet har vært økende de siste årene siden veksten har uteblitt og utbetalingene økt. Men utbyttet er fortsatt godt dekket av cash flow.Konklusjon


Selskapet har hatt manglende vekst de siste 5år, men ledelsen i selskapet har gjort en viktig omstilling ved å kutte kostnader og ved å diversifisere sine operasjoner, så de får inn cash flow fra flere kilder. Ny spennende teknologi kan gi stor vekst de neste årene, eller det kan bli en kostbar affære. Ny tro på økonomien i USA gir igjen større mengder søppel for WM å håndtere og selskapet driftskostnader har gått betraktelig ned ved effektivisering og produksjon av eget drivstoff. Med ett fint utbytte kan WM være en mulig plassering for pengene dine hvis du trenger trygghet og håper på mulighetene for vekst.

Jeg har ingen posisjoner i WM, men vil muligens kjøpe ved ett fall i prisen uten at det fundamentale endrer seg. Wm er litt høyt priset for min smak nå, men jeg skal følge med ved neste kvartalsresultat for å se om ommstillingen selskapet har hatt kan gi positive utslag for vekst.

http://dividendmonk.com/waste-management-inc-wm-dividend-stock-analysis-2011/
http://www.investorguide.com/stock-fundamentals.php?ticker=WM
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Management,_Inconsdag 21. mars 2012

Analyse av Facebook IPO

Facebook Inc driver et sosial nettseted og har 850mill. brukere. Hovedkvarteret ligger i Menlo Park, California.

Facebook ble startet av Mark Zuckerberg og hans romkamerater på Harvard University i USA i 2004.
Det var en nettside for skolens elever og ble raskt svært populært. Siden utvidet senere til Ivy League skoler i USA og senere for alle over 13 år med en e-post adresse.

Veksten i antall brukere har vært enorm men har i senere tid vist tegn til å stoppe opp. Likevel gir 850mill brukere enorme muligheter for markedsføring og salg av annonser.

Facebook får 85% av sine inntekter fra annonsering, ett tall de selv sier skal ned til 70% i løpet av kort tid. 3. parts applikasjonsutviklere står for en økende del av inntektene til Facebook.
1. Februar 2012 søkte selskapet om børsnotering og det er mye buzz rundt deres IPO.

VERDI


Siden det enda ikke er satt noen pris pr aksje på selskapet er det kun spekulasjoner, men ryktene og tilsier en pris for selskapet på mellom 75-100milliarder dollar. Dette vil gi de en Market-cap på høyde med McDonalds!

Microsoft kjøpte i 2007 1,6% av selskapet med en pris som verdsatte hele facebook til ca 15milliarder dollar. Det ble da skrevet mye om den abnorme prissettingen av ett selskap som ikke gikk med overskudd, men når vi ser på dagens verdisetting så var det nok ett smart kjøp.

Inntekter

Selskapets inntekter for 2011 var 3711mill $ som var opp 80% fra 1974mill $ i 2010 som igjen var opp 150% fra 2009 som inntektene lå på 777mill $. 
Selskapet har hatt positiv cash-flow siden august 2009.


Spørsmålet er om selskapet klarer å ta en økende andel av annonse$ fra sider som Google, for med en pris på 75-100milliarder $ må man se vekst for å igjen pengene sine.


Men igjen, når man ser på hvor mye tid folk bruker på facebook skal det ikke mye fantasi til for å se for seg enorme inntekter i form av reklame. Og siden "sosial markedsføring" er ett veldig nytt begrep og at det nå uteksamineres flere og flere skarpe hoder innen faget fra store college i USA kan det være mulig at dette faktisk er en god investering. Siden Facebook sitter med enorme mengder data og informasjon om sine bruker bør de kunne klare å vise relevant reklame mot dem. 


Mark Zuckerberg har brukt sin energi på å øke brukermassen til nettsiden og det å tjene penger på dem har kommet litt i bakleksa. Men etter selskapet ansatte Sheryl Sandberg har dette blitt endret og ikke lenge etter hun ble ansatt så ble selskapet profitabelt.
Konklusjon


Å sette penger på Facebook er en spekulasjon ettersom man ikke på noen måte vet hvordan utviklingen vil gå. Det kan komme ett nytt sosialt nettverk å ta verden med storm, men å omvende 850mill brukere som nå er vant til å bruke siden hver eneste dag vil ta tid. Det store spørsmålet er om Facebook klarer å tjene penger på sin enorme brukermasse. Klarer de det kan denne IPO'en være en av de største på mange år, men det vil tiden vise.


Jeg har ingen planer om å prøve å få tak i Facebook under deres IPO, men gjør du det så ønsker jeg deg lykke til. Det kan bli svært profitabelt.
Dette er en kort oppsummering av mange analyser og informasjon jeg har funnet på nett.
For en grundigere gjennomgang foreslår jeg å gjøre din egen due diligence.http://aswathdamodaran.blogspot.com/2012/02/ipo-of-decade-my-valuation-of-facebook.html 

http://www.fool.com/investing/general/2012/03/20/the-greatest-investing-story-of-the-next-decade.aspx?source=isesitlnk0000001&mrr=0.17
http://www.fool.com/investing/general/2012/03/21/google-vs-facebook-fight-of-the-century.aspx?source=isesitlnk0000001&mrr=0.33


tirsdag 20. mars 2012

Analyse av Statoil (STO)

Statoil driver med leting og utvinning, mottak og raffinering av olje og gass
Selskapet er basert i Norge og har operasjoner i 36 land på alle kontinenter bortsett fra Australia.
Den Norske stat er største aksjonær i selskapet med en eierandel på 67%

Selskapet trades på Oslo Børs og på NYSE

Statoil trades for øyeblikket med en P/E på 6.80 og har ett utbytte på 3.30% på dagens pris
Selskapet har vist seg å være fremtidsrettet ved å kjøpe lisenser på vestkysten av Afrika og oppkjøp av skifergass produsenten Bingham i USA. Halvparten av Statoil's produksjon finner nå sted utenfor norsk sokkel.
Statoil har mange års erfaring med boring på dypt vann, noe som kommer til nytte når de grunnere reservoarene i verden begynner å tømmes. Dypvann er trolig fremtiden og Statoil har peiling innenfor dette.
Selskapet har brukt mye penger på leting de siste årene og 2011 var ett godt år, med flere viktige funn.

Tallenes tale


Snitt siste 5 år:

RoI for Statoil ligger på 19.00. Dette er over gjennomsnittet for sektoren, men lavere en noen av de største konkurrentene. 19.00 er uansett bra og viser til at STO kan skape verdi for investorene sine

RoE er på 25,63. Disse tallene var høyere før finanskrisen slo til og prisene på olje stupte, men de er på god vei opp.

Veksten i EPS har vært -3.76 noe som gjennspeiler de vanskelige årene sektoren har hatt. Siste år har veksten vært på 119.80 pga sterkt stigende oljepriser.

Statoil's marginer stiger i takt med oljeprisen og vil trolig holde seg høy i nærmeste fremtid. De leverte rekordhøyt økonomisk resultat for 2011.

Fremtiden


Statoils fremtid er vanskelig å spå. På norsk sokkel er produksjonen synkende, men produksjonen er fortsatt høy og leteaktiviteten i nord er så vidt i gang etter at Norge og Russland ble enige om delelinjen i Barentshavet. I 2011 fant STO ca 1milliard fat oljeekvivalenter og det er ventet at det ferdigstilles 40 nye brønner i 2012. Om disse inneholder store kvanta er vanskelig å spå, men selskapet har vist at de ofte vet hvor man skal lete.

Lofoten og Vesterålen er ett vanskelig område som er "fredet" for øyeblikket, men jeg har veldig tro på at området vil åpnes for utvinning innen tiåret. Det ligger rett og slett for mye penger under havbunnen der oppe til at politikerne kan si nei.

Samtidig er det store forhåpninger knyttet til feltene i Vest Afrika hvor Statoil med sin ekspertise på dypvann kommer til å spille en rolle. Skifergass, oljesand osv kommer også til å bli viktigere i fremtiden når "vanlig" olje blir vanskeligere å utvinne.

Klodens tørst etter billig energi ser ikke ut til å ha noen ende og så lenge det er olje under bakken vil den bli pumpet opp. Klima eller ei.


Utbytte


Statoil betaler årlig utbytte, som stiger og faller i takt med inntektene deres. Utbyttegrad ligger på 23% noe som betyr at STO nok vil betale utbytte selv om inntektene skulle falle ett år. Styret har foreslått ett utbytte på 6,50 for 2011.
Selskapet har mye cash på bok og selv med store investeringer så vil nok utbytte bestå.
Konklusjon


Statoil ser billig ut i mine øyne. De har gang på gang vist at de klarer å levere, selv om selskapet og sektoren har slitt under finanskrisa. Videre vekst i verden er avhengig av olje og jeg tror oljeprisen vil holde seg på en høy og stigende trend i årene fremover. Kinas nedgang i vekst kan ha en dempende effekt på oljeprisen, men konfliktene i Iran og Nord-Afrika vil virke motsatt. Har du fortsatt tro på høy oljepris i årene fremover ser Statoil ut som en av vinnerne.


Jeg har ingen posisjon i STO, men vil kjøpe når kontoen tilsier det. Skulle vi få en liten korreksjon ned mot 24-25$ løper jeg til Nordnet.


Dette er en kort oppsummering av mange analyser og informasjon jeg har funnet på nett.
For en grundigere gjennomgang foreslår jeg å gjøre din egen due diligence.

http://seekingalpha.com/article/360501-statoil-looks-like-a-solid-long-term-big-oil-buy
http://seekingalpha.com/article/423621-statoil-asa-a-great-integrated-oil-and-gas-growth-play
http://seekingalpha.com/article/447521-statoil-after-a-nice-4-year-run-the-stock-is-fairly-valued

Analyse av Intel (INTC)

Intel driver design, produksjon og salg av mikroprosessorer. Selskapet er basert i Santa Clara, California og ble grunnlagt i 1968.


De har produktene sine i servere, stasjonære og bærbare pc'er, nettbrett, lagringsenheter o.l
De selger hovedsakelig sine produkter til andre produsenter av elektronisk utstyr og de er markedsledende innen stasjonær pc og servermarkedet.
Hovedkonkurrenter er bl.a  AMD, ARM Holdings, Samsung, Qualcomm og Texas Instruments.

På dagens pris har selskapet en P/E på 11.61 noe som en langt under gjennomsnittet for industrien på 15.70
Intel har hatt problemer med å omstille seg til det nye markedet med håndholdte enheter og ble tatt skikkelig på senga når Apple kom med iPhone og Ipad.
Intel's svar på dette har latt vente på seg og mange har fryktet at Intel er en døende kjempe. Intel svarer nå med nye prosessorer for tablet og smarttelefon markedet og jeg tror de har nok penger og forsningsressurser bak seg til å ta ett skikkelig jafs av dette nye markedet i tiden som kommer. På forskningsfronten har nemlig Intel ett større budsjett enn sine tre største konkurrenter til sammen. Det kan virke som om kjempen har brukt tid på å snu seg rundt, men at de nå har forstått hvor viktig håndholdt-markedet kommer til å bli i fremtiden.

Tallenes tale


Når man analysere en bedrift så kan man synse så mye man vil om fremtiden, men fortiden har også noen viktige ting å fortelle oss. Om selskapet har klart å skape verdi for sine investorer kommer greit frem i rapportene selskapet har gitt ut. Her er det viktig å huske at ting svinger fort og ett dårlig år må ikke skremme deg fra å investere i ett selskap så lenge trenden på litt lengre sikt er god.

La oss kikke på Intel de siste 5 år.


RoI for de siste 5 år ligger på 17.50 noe som er skyhøyt over gjennomsnittet for sektoren. Dette vil si at Intel har vært flinke til å skape verdi for investeringene som er gjort.

Net Profit Margin på 19.70 er også svært sterkt og mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet for sektoren. Det er viktig å tenke på at INTC er store og at mange små start-ups kan dra ned gjennomsnittet for en sektor.

Veksten i EPS siste 5 år har vært 18.49% og den har steget 5,70% siste år.

Marginene stiger og Intel har vist gjennom mange år at de kan skape verdier for investorer og at trenden fortsetter.


Fremtiden

De siste årene har INTC vært litt preget av de nye håndholdte enhetene som har gjort ett meget stort innhogg i markedet som før var forbeholdt stasjonære PC'er eller laptop'er.
INTC håper å ta markedsandeler med sin Atom prosessor i enheter som kommer i 2012 og 2013.
Neste generasjons prosessorer er allerede i støpeskjea og Rosepoint som er bygget på 32nanometer konstruksjon kan muligens bli en gamechanger, men fremtiden vil vise om de kommer først til markedet med denne konstruksjonen.

I 2011 kjøpte INTC McAfee for å styrke og diversifisere sine produkter. De vil integrere antivirus ned i hardware i stedet for å ha egne software produkter. Dette har også muligheter til å lage store bølger i markedet for bedrifter og privatpersoner som i økende grad blir avhengig av sikkerhet på sine enheter.

På servere "eier" Intel markedet og det ser ikke ut som det skal forandres med det første.

Den siste tiden har Intel gått litt utenfor sin kjernekompetanse å kjøpt seg opp i TV over internett markedet.
Mange mener dette viser dårlig dømmekraft, men Intel har mye cash å bruke både på markedsføring og på å knytte andre leverandører opp mot sine produkter. Akkurat på dette punktet er det helt fifty-fifty i min bok da de må konkurrere med noen virkelige giganter som Apple( TV), Samsung, Amazon osv.

Intel har også kjøpt seg opp i det svenske Tobii som spesialiserer seg på øye-tracking som mange mener vil erstatte datamus og tuchpad i lpet av det neste tiåret.

Utbytte


Intel betaler ut 3% utbytte med en utbyttegrad av EPS på bare 33% (TTM)
Utbytte har steget med 13.35% siste 5 år, som ikke er en fantastisk vekst, men med tanke på utbyttegraden har Intel muligheten til å øke utbytte i mange år fremover. De er også i en svært konkurranseutsatt sektor der det kreves at mye av pengene investeres tilbake i selskapets R&D.


På kort sikt er det aldri godt å si hva som skjer med selskapet, men jeg har kjøpt på rett under 27$ og har planer om å ha de i porteføljen til tallene overbeviser meg om noe annet. Jeg tror de vil outperforme på lang sikt.


(Jeg er long i INTC)

Dette er en kort oppsummering av mange analyser og informasjon jeg har funnet på nett.
For en grundigere gjennomgang foreslår jeg å gjøre din egen due diligence.


Her er ett fint sted å begynne: http://seekingalpha.com/article/448951-intel-where-are-the-growth-opportunities