Sider

onsdag 25. september 2013

Case for DE og porteføljeoppdatering 3Q13

Jeg kjøpte tidligere i september Deere & Company.
Dette vil bli en del av Core-porteføljen og blir vel i grunn så kjerneselskap som jeg får dem.
Hvis ikke ledelsen gjør noe dumt her, så der jeg dette selskapet som ett veldig langsiktig kjøp.

Deere lager landbruksmaskiner, skogsmaskiner samt kommersiell og forbrukermaskiner. De har vært i business i 175år og jeg forventer at de vil vare lenger enn meg. Aksjene prises til 9,67P/E og gir ett utbytte på 2,42% pr dags dato. Deere har blitt straffet sammen med CAT, ETN og mange andre produsenter av tunge maskiner grunnet lav verdensøkonomisk vekst og mindre etterspørsel fra Kina. Men faktum er at vi blir flere mennesker som skal spise mat fra de samme jordene. Det vil kreve bedre utnyttelse av jorden og mer effektiv såing, behandling og innhøsting av maten.

Her kommer Deere inn. Selskapet er mitt i en refresh av maskinparken og bestillingene ser ut til å være oppløftende. Selskapet har brukt mye penger på R&D og på nytt produksjonsutstyr de siste årene og med mindre CapEx i tiden fremover ser jeg muligheter for en hyggelig økning i utbytte. Payout pr idag er kun på 22%
Analytikerne ser for seg fallende salg og inntjening neste år, noe som gjør aksjen veldig attraktiv for meg som kan holde i 20 år. Det er jo hele industrien her som er under press og ikke selskapet spesifikt.
Disse sykliske aksjene prises som om de var på toppen av sin syklus, noe jeg absolutt ikke tror. Vi har hatt en fin innhenting av prisene på aksjer siden finanskrisen, men noen reel vekst i verdens BNP har det vært dårligere med. Nå begynner det og komme noen antydninger til hyggeligere tall fra Europa, samt at Kina ikke virker så ille som mange trodde tidligere i år. Vekst i BNP, historisk høye priser på svært mange råvarer samt god inntjening for bønder i mange av verdens største landbruksregioner tilsier at Deere vil kunne vokse mange år inn i fremtiden. Og om de ikke skulle vokse så er de jo priset tilsvarende. Dvs at jeg tror nedsiden er begrenset.

Om veksten kommer neste år eller i 2015-16 er ikke så farlig for meg. Jeg føler jeg har kjøpt ett svært godt selskap med god ledelse til en hyggelig pris. Dette er core of the core. Ser ikke for meg å selge dette selskapet med mindre det blir noe selskapsspesifikt som spin-offs, store endringer i ledelsen eller noe i den duren. Ellers selvfølgelig grov overprsising, men det er ikke så ofte man ser i denne typen selskaper.


Ellers er vi snart ferdige med september og 3/4 gjennom året.
Jeg har jo satt meg noen mål for 2013 og det er greit å se hvordan man ligger ann.

Aksje og fondskonto:
Avkastning YTD: 15,65%
Sharp Ratio: 1,4


Ganske så likt som obx der altså. Noe under MSCI ALL World. Textainer og Hain er de store synderene mtp underperformance. Utbytte ikke med i denne grafen

Investeringskonto Zero:
Avkastning YTD:65,82
Sharp Ratio: 1,0


Zero-kontoen har gjort det betydelig bedre med en avkastning på hele 65% så langt i år. Tesla og Nokia er vinnerene her, mens NOV er eneste selskap som har gjort det dårligere enn indeksen( I tiden jeg har eid selskapet)
Til og med NBS som jeg har vært i det røde siden kjøp har nå gjort ett hyggelig hopp etter at selskapet plutselig ble mer interessant for institusjonelle kjøpere etter en reverse-split i sommer.
Utbytte ikke med i denne grafen

Mål 1 for 2013 var og doble direkteavkastningen via utbytte. Det målet er snart nådd allerede.
2013 blir benchmark for videre vekst. Regnestykket og videre målsettninger tas ved årsskifte.onsdag 11. september 2013

Kjøp: DE og mer TGH

Kjøpt John Deere and Company idag for 84,28$ Case kommer
Kjøpt mer THG for 36,94$

mandag 9. september 2013

Salg av Nokia og case for NOV og HAIN

Har idag solgt mesteparten av min beholdning i Nokia til en pris på 5,50$

De fleste som følger teknologibransjen, eller ser på nyheter har fått med seg at Microsoft har gått inn med ett bud på Nokia's D&S divisjon. Avtalen må godkjennes i ett utall kommisjoner og utvalg, men hvis den gjennomføres vil den gi Microsoft eierskap av Lumia navnet, lisens på Nokia-navnet, lisens på alle Nokia's patenter, nesten alt av fabrikkmasse og ca 32000 ansatte. Det er en svær deal.

Da jeg hørte nyheten ble jeg umiddelbart glad for jeg så for meg aksjenkursen i været samme dag, noe som jo skjedde. Men jeg har kjøpt Nokia fordi jeg hadde tro på Lumia og jeg hadde tro på NSN. Nå er ikke lenger Nokia det selskapet jeg investerte i og min case for selskapet gjelder ikke lenger. Jeg har derfor valgt og avslutte mesteparten av min porteføljes største posisjon(etter run-up) og har solgt 80% av aksjene.

Grunnen til at jeg beholdt noe av aksjene er at jeg fortsatt tror NSN vil levere gode resultater, og med over 10milliarder euro i netto-cash kommer Nokia enten til å kjøpe ERIC eller ALU og bli verdens største nettverksleverandør. Spekulasjon selvfølgelig.
Utbyttet bør også startes igjen og masse hus har vært ute og oppgradert Nokia som nok vil sette ett gulv under prisen. Problemet er hvor veksten skal komme fra. Ettersom jeg ikke vet hva den helt nye ledelsen i Nokia vil gjøre med alle disse pengene og kun HERE og NSN igjen i porteføljen lar jeg det kun stå igjen litt penger i NOK før jeg eventuelt ser en klar strategi for selskapet senere

Jeg tror også Steven Elop blir CEO hos Microsoft, men at det vil gi minimale endringer i selskapet og at Microsoft vil klare mindre med Nokias eiendeler enn de ville klart som to selskaper. Dårlig deal for MSFT, kortsiktig bra, langsiktig dårlig for NOK. Win for Apple og Google.

Avkastning 116%Case for NOV

National Oilwell Verco er ett oljeservice selskap basert i USA. De leverer det oljeselskapene trenger for å lete etter, bore etter, hente opp, transportere og lagre olje og gass.

Selskapet opererer i hele verden og til alle de store pluss mange små oljeselskaper. Selskapet har slitt med overkapasitet i det amerikanske land-markedet etter skifer-boomen. Dette har ført til store overskuddslagre, dårlig pricing og fallende aksjekurs.
Selv om store deler av NOV inntekter kommer fra Deep-water og ultra deep-water som er i en boom, shallow-water som er stabil og de har en voksende mulighet i midtøsten har alt fokus vært på at antall rigger på det amerikanske fastland har sunket kraftig pga effektivisering. Dette har gitt mindre salg av forbruksvarer som går med til drilling etter skifergass.

Men hvis man følger med på lagerstatusene til onshore drillers i US så har de falt lenge og det kommer ett tidspunkt der de må begynne å kjøpe igjen. Tidspunktet kommer snart.

Selskapets tall er hyggelige, men god free cash flow, lav gjeld og en utbetalingsgrad på 11%. P/E er ca 14,5
Selv om utbyttet er på bare 1,5% tror jeg dette kan økes betraktelig over de neste årene. Inntjeningen er også ventet å vokse betydelig de neste årene når store investeringer i oljebransjen nærmer seg sluttfasene. Både Chevron, Exxon og flere andre store gutter har store prosjekter som ventes å komme online i løpet av 2014. Dette vil gi behov for NOV varer og tjenester.


Jeg liker selskapet pga dets pick&shovel strategi.
Jeg har prøvd å finne ut av hvem av Shell, Exxon, Chevron osv jeg bør ha i min portefølje, da store oljeselskaper ser ut som fortsatt gode investeringer for fremtiden. Men over hele fjøla ser jeg at disse selskapene må bruke stadig større summer på å produsere ett fat olje. Selskapenes marginer holder seg gode pga teknologiske fremskritt og effektivisering. Det bores i stadig høyere-risiko steder og på dypere vann. Selv med store funn offshore i Brasil og utenfor vest-Afrika samt skifergassen fra USA og sør-øst asia så stiger ikke verdens produksjon av olje.

Det sier meg flere ting:

1.Oljepris vil på lang sikt ligge høyere enn idag
2.Oljeselskapene vil være villige til å betale store penger for teknologi som gjør at de kan utvinne mer fra reservoarene.
3.Verden trenger mer forskning på fornybar energi

NOV tar seg av nr 2.
Kjøpspris 75,58$


Hain Celestial Group

Økologisk, naturlig og sunn mat er i vinden. Det har vært i vinden i mange år og jeg tror det er en trend som vil fortsette. Vi har mer kunnskap om mat og næring og stadig flere mennesker bryr seg om hva de putter i seg. Inn kommer Hain Celestial. Verdens største i sin niche og ett selskap jeg har veldig tro på, på lang sikt. Prisen er kanskje noe høy nå, men jeg mener det er fortjent. Jeg ser mange år med god vekst.

Hain produserer økologisk, naturlig, gluten-fri osv osv. Alt som er sunt og godt og har gode marginer.
De har blitt størst i USA og de har veldig gode muligheter for vekst både hjemme og i Canada og UK, som de har kjøpt seg inn i, samt hele vest Europa og deler av Asia, på sikt.

Konsum av naturlig og økologisk mat øker 4 ganger raskere enn konsum av "vanlig" mat. Ett stadig økende fokus på genmodifisert mat og på en sunn livsstil gjør at det har vokst frem ett stort antall kjeder som kjøper stadig mer av varene til Hain. I stedet for å vedde på om Whole Foods eller Sprouts tar størst markedsandeler, satser jeg på at trenden fortsetter og at Hain fortsetter og vokse.

Kjøpspris 83,47$