Sider

onsdag 22. mai 2013

Kjøp: Seadrill

I går kjøpte jeg Seadrill. Kjøpspris ink kurtasje: 235,30NOK

Case:

Seadrill er  blandt verdens største drilling-seskaper, alt etter hvilken målestokk man bruker. De har den nyeste flåten rigger (blandt de store guta) og de har ett stort nybygg-program. De fleste av nybyggene er på kontrakt fra dagen de leveres fra verftet og de fleste som allerede er i drift har kontrakter som går fra 2015-2020. Backlog'en til Seadrill er på over 21 milliarder $ og sektoren er i en boom. Særlig ultra-dypvann og harsh-environment rigger.

Seadrill har de høyeste marginene, best ROE, best ROA osv i sektoren. Dette kommer blandt annet av at selskapet aggressivt har brukt gjeld for å drive veksten, mens cash-flow betales ut til aksjonærene via utbytte. Utbyttet er på dagens kurs på 8,4% noe som er soleklart høyest i sektoren. Den høye gjelden bekymrer nok mange, mer konservative investorer, men backlog'en og de nye riggene vil mer enn dekke renter, OpEx og utbytte i årene fremover. Høyere rentekostnader i tiden fremover er en risikofaktor, men Fredriksens selskaper har en lang historie bak seg med å ordne gunstige finansieringsløsninger.
Faktumet at Hemen eier ca 25% av Seadrill, som utgjør en svært betydelig del av Fredriksen-familiens personlige formue gjør meg også tryggere.

Seadrill eier også andeler i en drøss andre selskaper rundt i verden. Å kjøpe aksjer i Seadrill blir nesten som en drilling ETF. Dette gjør det litt vanskelig å sette seg inn i selskapet og det gjør det til ett lite mareritt å lese en 20-F årsrapport. Hedging og papirtap/gevinst i andre selskaper gjør rapportert inntjening til ett dårlig tall å bygge en analyse på.Cash-flow fom operations er nok den beste metric å bruke, sammen med estimert cash-flow fra de nye riggene som kommer online i løpet av året og de neste årene.

Konkurransefortrinn:

Seadrill har flere konkurransefortrinn.

Den unge flåten gjør at en stadig mer sikkerhetsfokuserende oljeindustri ser til Seadrill. Selskapet har også vært flinke til å bruke vedlikeholdopphold og kontroller til og oppgradere de noe eldre riggene til "ny" standard og utruster dem med det nyeste utstyret for å møte bransjens tøffe krav. Særlig i Nord-sjøen og i Mexico-gulfen har reglene strammet seg de siste årene.

Track-record.
Seadrill har en god track-record med få alvorlige ulykker med rigger de eier. Etter Macondo ulykken i Gulfen har det blitt økende krav til underleverandørene til de store oljeselskapene. Dette gjør det vanskelig for nye, mindre aktører å komme seg inn på markedet, noe som ville skviset marginer og gjort dagratene dårligere.

Tilgang på kapital.
Fredriksens selskaper har blitt svært populære siden mannen har vist gang på gang at han er flink med penger. Selskapene hans får finansiering til vilkår som andre kan drømme om. Obligasjonene overtegnes, emisjoner overtegnes og banklån er til renter under gjennomsnitt for sektoren. Summene det er snakk om for å bestille og drifte en rigg er ikke små, så det gjør det vanskeligere for smågutta å komme inn på markedet.

Exit strategi
Planen er å sitte på disse aksjene så lenge som mulig. Det er selvfølgelig endel ting som vil få meg til å kikke på min posisjon.

Store endringer i ledelsen(alltid ett varsko)
Nye store aktører eller store bestillinger fra Transocean eller Noble osv(vil ikke ha overkapasitet lik shipping har gått i gjennom)
Tegn til store svakheter i dag-ratene(knyttet til overkapasitet eller store svingninger nedover i oljeprisen over lengre tid)
Overprising(You know it when you see it)
Force Majeure(type enorm ulykke på Seadrill eiet rigg. Salg på dagen)

Lest om selskapet i ett års tid og tror det er ett greit sted å starte en posisjon. Mulig jeg skulle ventet til etter kvartalsrapporten som kommer 28.mai men på lang sikt har det nok ikke så mye å si.onsdag 15. mai 2013

Salg: BP

Solgte meg ut av BP idag.
Grunnen er razzia mot deres kontorer pga anklager om prissamarbeid. Trenger ikke MER risiko i denne aksjen.


Salgspris: 42,96$

Avkastning 5% + 5% Utbytte

tirsdag 14. mai 2013

Salg: Tesla Motors(TSLA)

Tesla er ett selskap jeg har snakket varmt om en stund og de overrasket analytikere og short selgere med å levere sterkere tall enn ventet forrige uke. Siden den gang har aksjen tatt helt av og har etter min mening mistet litt kontakt med virkeligheten. Jeg har fortsatt svært stor tro på selskapet på lang sikt og vil gjerne eie aksjer, men jeg har nå hatt en oppgang på 185% prosent siden jeg kjøpte i oktober og prisen reflekterer ikke det fundamentale lenger.

Short-skvisen som jeg håpet på har virkelig vist seg de siste dagene og det har vært moro å følge med på. Jeg vurderte faktisk en stund å kjøpe litt mer for så å følge nøye med når moroen snudde, men kom til at day-trading nok ikke er noe for meg.

Som med 3D-systems føler jeg at avkastningen har vært god nok, selv om skvisen godt kan fortsette hvis Elon Musk fortsetter sin "5dels-triliogi" med store avsløringer om batteri eller videre utbygging av Supercharger-nettverket.

Jeg er med videre hvis prisen går ned mot 50-60$ noe som vil gi en fremtidig 12mnd P/E på ca 50. Jeg har tro på at Tesla kan doble salget sitt i 2014(de trenger bare å kjøre to skift i stedet for ett i fabrikken) uten å måtte selge flere aksjer eller obligasjoner. Deretter tror jeg de kan doble igjen, når Model X kommer i Q4- 14/Q1-15.Liker virkelig ikke å selge aksjene, da jeg digger Musk, digger Model S og ser for meg store ting i fremtiden. Mulig jeg kommer til å angre. Time will show.

Jeg har i hvertfall fulgt strategien min, så jeg får si meg fornøyd.
Blir sittende på pengene og følger prisen og selskapet tett.