Sider

tirsdag 20. mars 2012

Analyse av Statoil (STO)

Statoil driver med leting og utvinning, mottak og raffinering av olje og gass
Selskapet er basert i Norge og har operasjoner i 36 land på alle kontinenter bortsett fra Australia.
Den Norske stat er største aksjonær i selskapet med en eierandel på 67%

Selskapet trades på Oslo Børs og på NYSE

Statoil trades for øyeblikket med en P/E på 6.80 og har ett utbytte på 3.30% på dagens pris
Selskapet har vist seg å være fremtidsrettet ved å kjøpe lisenser på vestkysten av Afrika og oppkjøp av skifergass produsenten Bingham i USA. Halvparten av Statoil's produksjon finner nå sted utenfor norsk sokkel.
Statoil har mange års erfaring med boring på dypt vann, noe som kommer til nytte når de grunnere reservoarene i verden begynner å tømmes. Dypvann er trolig fremtiden og Statoil har peiling innenfor dette.
Selskapet har brukt mye penger på leting de siste årene og 2011 var ett godt år, med flere viktige funn.

Tallenes tale


Snitt siste 5 år:

RoI for Statoil ligger på 19.00. Dette er over gjennomsnittet for sektoren, men lavere en noen av de største konkurrentene. 19.00 er uansett bra og viser til at STO kan skape verdi for investorene sine

RoE er på 25,63. Disse tallene var høyere før finanskrisen slo til og prisene på olje stupte, men de er på god vei opp.

Veksten i EPS har vært -3.76 noe som gjennspeiler de vanskelige årene sektoren har hatt. Siste år har veksten vært på 119.80 pga sterkt stigende oljepriser.

Statoil's marginer stiger i takt med oljeprisen og vil trolig holde seg høy i nærmeste fremtid. De leverte rekordhøyt økonomisk resultat for 2011.

Fremtiden


Statoils fremtid er vanskelig å spå. På norsk sokkel er produksjonen synkende, men produksjonen er fortsatt høy og leteaktiviteten i nord er så vidt i gang etter at Norge og Russland ble enige om delelinjen i Barentshavet. I 2011 fant STO ca 1milliard fat oljeekvivalenter og det er ventet at det ferdigstilles 40 nye brønner i 2012. Om disse inneholder store kvanta er vanskelig å spå, men selskapet har vist at de ofte vet hvor man skal lete.

Lofoten og Vesterålen er ett vanskelig område som er "fredet" for øyeblikket, men jeg har veldig tro på at området vil åpnes for utvinning innen tiåret. Det ligger rett og slett for mye penger under havbunnen der oppe til at politikerne kan si nei.

Samtidig er det store forhåpninger knyttet til feltene i Vest Afrika hvor Statoil med sin ekspertise på dypvann kommer til å spille en rolle. Skifergass, oljesand osv kommer også til å bli viktigere i fremtiden når "vanlig" olje blir vanskeligere å utvinne.

Klodens tørst etter billig energi ser ikke ut til å ha noen ende og så lenge det er olje under bakken vil den bli pumpet opp. Klima eller ei.


Utbytte


Statoil betaler årlig utbytte, som stiger og faller i takt med inntektene deres. Utbyttegrad ligger på 23% noe som betyr at STO nok vil betale utbytte selv om inntektene skulle falle ett år. Styret har foreslått ett utbytte på 6,50 for 2011.
Selskapet har mye cash på bok og selv med store investeringer så vil nok utbytte bestå.
Konklusjon


Statoil ser billig ut i mine øyne. De har gang på gang vist at de klarer å levere, selv om selskapet og sektoren har slitt under finanskrisa. Videre vekst i verden er avhengig av olje og jeg tror oljeprisen vil holde seg på en høy og stigende trend i årene fremover. Kinas nedgang i vekst kan ha en dempende effekt på oljeprisen, men konfliktene i Iran og Nord-Afrika vil virke motsatt. Har du fortsatt tro på høy oljepris i årene fremover ser Statoil ut som en av vinnerne.


Jeg har ingen posisjon i STO, men vil kjøpe når kontoen tilsier det. Skulle vi få en liten korreksjon ned mot 24-25$ løper jeg til Nordnet.


Dette er en kort oppsummering av mange analyser og informasjon jeg har funnet på nett.
For en grundigere gjennomgang foreslår jeg å gjøre din egen due diligence.

http://seekingalpha.com/article/360501-statoil-looks-like-a-solid-long-term-big-oil-buy
http://seekingalpha.com/article/423621-statoil-asa-a-great-integrated-oil-and-gas-growth-play
http://seekingalpha.com/article/447521-statoil-after-a-nice-4-year-run-the-stock-is-fairly-valued

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar