Sider

torsdag 22. mars 2012

Analyse av Waste Management (WM)

Waste Mangement driver søppelplasser, henting, resirkulering og destruksjon av avfall.
Selskapet ble grunnlagt i 1894 og har hovedkvarter i First City Tower, Houston, Texas

Selskapet er ikke akkurat i verdens mest spennende industri, men de er markedsledende på deres felt i USA, landet som produserer mest søppel per skalle i hele verden.

WM eier og drifter 370 søppelplasser i hele USA og de leier også ut kapasitet til andre selskaper.
Selskapet produserer også gass fra sine søppelplasser som skaper elektrisitet til ca 1mill hjem og et voksende antall av deres søppelbiler.

Det som gjør WM til en spennende mulig investering er kombinasjonen av et trygt, markedsledende selskap med stor barriere mot konkurranse samt muligheter for vekst innen produksjon av gass og metaller.


WM eier de fleste av sine søppelplasser. Da ingen ønsker en søppelplass i sitt område er det vanskelig for konkurrenter å komme inn på markedet. Dette gir en stor "moat"

WM bruker stadig mer av avfallet de samler inn til å drifte forbrenningssystemer og bilene sine. Dette gir lavere kostnader på sikt. De får altså betalt for å hente inn "råvarene" til å drifte sitt selskaps største utgifter.

Selskapet er også pionerer innen noe som kalles plasma-gasification, noe som enkelt forklart bryter ned søppel til sine molekylære byggestener. Dette gjør at de kan trekke ut gass, metaller og andre materialer fra søpla som igjen kan selges tilbake til produsenter og til å skape elektrisitet og drivstoff. Denne prosessen er allerede lønnsom for små mengder søppel som feks sykehusavfall og selskapet håper på å gjøre det samme i stor skala med vanlige forbrukeres søppel. Som med all ny teknologi er det ett sjansespill, men prosessen har vist seg å fungere og i en verden som sakte men sikkert går tom for ressurser vil resirkulering være økonomisk i fremtiden. Da kan det være viktig å være først ute med noe som plasma gasification.

Tallenes tale


Wm har langt ifra noe imponerende regnskap for de siste 5år. De har mye gjeld i forhold til inntekter og overskudd og veksten har vært dårlig de siste 5år. Men selskapet har gjort mange store investeringer som å kjøpe opp selskaper, omgjort sine biler til til å gå på gass som de selv produserer(og som er svært billig å kjøpe for tiden)

Når man gjør evalueringer av ett selskap som WM må man sammenligne dem med sine likemenn. Å sammenligne med ett teknologi eller forbrukervareselskap går ikke. Da vil i hvertfall WM komme svært dårlig ut.
Skal man sammenligne med en sektor så bør det være med utility sektoren. Disse karakteriseres av en jevn strøm med cash flow og ofte høy gjeld. Det koster å drifte store anlegg og en armada av søppelbiler, men WM har vist seg å være lønnsomme, selv om veksten de siste 5 år har uteblitt.

Selskapet trades nå med en P/E på 17.06 noe som er høyt for ett selskap med så lite vekst, men med tanke på at selskapet har nesten fordoblet aksjekursen det siste året, så er det nok mange investorer som har sett at WM har gjort store grep for å øke inntjeningen og senke kostnadene på sikt. Ny teknologi kan også gi vekst i årene som kommer.


Utbytte


På dagens pris gir selskapet ut ett utbytte på 4.10% og de har en god historie i å øke utbyttene de siste 10årene. 5års gjennomsnittlig økning av utbytte er 9.10%
De har også kjøpt tilbake nesten en fjerdedel av sine utestående aksjer de siste 7årene, men dette tallet har gått noe ned i de siste årene hvor de har hatt andre investeringer de mener gir mer verdi for pengene.
Utbyttegraden for 2011 lå på 67.00%. Dette tallet har vært økende de siste årene siden veksten har uteblitt og utbetalingene økt. Men utbyttet er fortsatt godt dekket av cash flow.Konklusjon


Selskapet har hatt manglende vekst de siste 5år, men ledelsen i selskapet har gjort en viktig omstilling ved å kutte kostnader og ved å diversifisere sine operasjoner, så de får inn cash flow fra flere kilder. Ny spennende teknologi kan gi stor vekst de neste årene, eller det kan bli en kostbar affære. Ny tro på økonomien i USA gir igjen større mengder søppel for WM å håndtere og selskapet driftskostnader har gått betraktelig ned ved effektivisering og produksjon av eget drivstoff. Med ett fint utbytte kan WM være en mulig plassering for pengene dine hvis du trenger trygghet og håper på mulighetene for vekst.

Jeg har ingen posisjoner i WM, men vil muligens kjøpe ved ett fall i prisen uten at det fundamentale endrer seg. Wm er litt høyt priset for min smak nå, men jeg skal følge med ved neste kvartalsresultat for å se om ommstillingen selskapet har hatt kan gi positive utslag for vekst.

http://dividendmonk.com/waste-management-inc-wm-dividend-stock-analysis-2011/
http://www.investorguide.com/stock-fundamentals.php?ticker=WM
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Management,_IncIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar