Sider

fredag 13. april 2012

Analyse av Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil er verdens største børsnoterte oljeselskap.
Selskapet ble stiftet i 1999 da Exxon og Mobil slo seg sammen. Hovedkvarteret ligger i Irving, Texas.


Selskapet har inntil nylig vært verdens største børsnoterte selskap basert på markedsverdi.
XOM har en finger med i spillet i de fleste olje-rike områdene i verden og har siden Standard Oil-tiden vært blandt de virkelige store innen olje og gass.

Selskapet har lavere eksponering mot risiko-områder som søramerikanske sosialist-stater og ustabile land som
Russland og Nigeria. Selv om dette kan vise seg å være lukrative områder har man sett tidligere at slike investeringer kan bli en dyr erfaring for de store oljeselskapene. Afrika regionen er notorisk ustabil og Russland er kjent for å bruke utenlandsk kapital for å bygge opp kapasitet, for så å trekke lisenser til fordel for de store russiske selskapene. Nasjonalisering av oljeforekomster har skjedd i Sør-Amerika tidligere og det er risiko for at slikt vil skje igjen. XOM er på banen i alle disse områdene, men i mindre grad enn feks BP, Chevron og Shell. Dette kan slå begge veier i fremtiden, men viser at XOM er en forholdsvis trygg investering.

XOM har de siste årene gjort store investeringer i gass-sektoren. Prisene på gass har falt som en sten de siste årene og disse investeringene kan se ut som de er gjort på ett dårlig tidspunkt. Men XOM har så store inntekter fra stigende oljepriser at de har råd til å vente til disse prisene går opp igjen, noe de sannsynligvis vil i løpet av de nærmeste årene. Og siden gass-prisen er så lav for tiden vil det bety at mange av de mindre selskapene innen denne sektoren vil få problemer. Da kan XOM, med sine 12 milliarder$ i cash og 24milliarder$ i TTM cash flow, gjøre gode oppkjøp av de mest lovende.

Tallenes tale


Selskpet trades nå med en P/E på 9.82. Dette er noe høyere enn de fleste av deres store konkurrenter.

XOM er veldig store. Dette kommer også godt frem når man leser årsrapporter og regnskapene deres.
De har en OK ROIC på 10,12% i 2011. Dette er ett tall som er ventet å stige når deres store investeringer de siste årene begynne å produsere skikkelig cash flow.

RoE på 26,59 i gjennomsnitt 10år er svært bra og viser at ledelsen i selskapet vet hva de driver med.
Marginene for selskapet varierer med prisen på olje, noe som er veldig vanlig for sektoren. Gjennomsnittlig profit margin siste 10år har vært 8,49 og lå på 8,44 i fjor.'

Siden oljesektoren er svært drevet av store investeringer blir mye av XOM's overskudd brukt til å lete etter og å utvikle nye områder. i Gjennomsnitt brukes ca 65% av overskuddet i selskapet på nye investeringer.

XOM er en Dividend Champion og har økt deres utbytte hvert år i 28år. Yield på nåværende pris er 2,3%
eller 1.88$ pr aksje. Hvis vi går tilbake så langt som til 1966(når det bare var Exxon) har selskapet doblet utbytte hvert 11år i gjennonsnitt, dobbelt så raskt som inflasjonen.

Konklusjon


XOM er ett typisk buy&hold selskap, som selv om de er i en svært konkurranseutsatt sektor har vist gang på gang at de har staying power. Selv om både overskudd og aksjepris er svært avhengig av oljeprisen vil ett kjøp i XOM sansynligvis gi deg både beskyttelse av kapital og muligheter for svak men jevn vekst i mange år. Dette selvfølgelig forbeholdt at du har en lang tidshorisont på posisjonen din. Med en beta på 0.61 siste 3år svinger aksjeprisen mindre en S&P men i dagens usikre marked er det ingen investeringer som er sikre.

Prisen på aksjen var nede i 67 på høyden av uroen for eurosonen i fjor høst og helt nede i 56 sommeren 2010. Jeg vil følge med selskapet og skulle frykten igjen spre seg i markedet kan det gi muligheter for en fin inngangspris i verdens største oljeselskap.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar