Sider

onsdag 24. april 2013

Kjøp: Mer Apple(APPL)

Prisen på Apple-aksjen har vært i fritt fall de siste månedene og analytikernes estimater har kommet ned i raskt tempo.
Selskapet leverte kvartalstall i går og det var mer eller mindre som ventet, selv om noe overrasket til oppsiden.

Iphone salg steg svakt YoY, men iPad vokser voldsomt, selv om mye er iPad Mini med lavere marginer enn selskapets gjennomsnitt. På analytikernes telefon-konferanse med ledelsen viser CEO Cook til at det er viktigere å få folk(spesielt førstegangs smarttelefon og nettbrett-kjøpere) til å kjøpe Apple-produkter noe som effektivt låser dem inn i Apple's "økosystem" enn det er å skvise maks marginer ut av alle produktene.

Jeg har tidligere ventet med å kjøpe mer frem til denne kvartalsrapporten i påvente av stabilisering i marginene. Disse falt fortsatt noe, mye grunnet lavere prising av iPhone 4 og 4s i fremvoksende land. Dette gjør også at gjennomsnittlig salgspris pr iPhone falt noe. Men alt dette er priset inn(om vel så det)
Aksjen er billig. Faktisk er den så billig at Apple økte buyback-programmet fra 10 til 60 milliarder$ frem til utgangen av 2015. Tidenes største buyback i noe børsnotert selskap- ever.

Utbyttet ble også økt med 15%
Jeg hadde selv håpet at de ville øke det enda mer, siden de genererer enorme mengder free cash-flow utover det de trenger for å drifte sjappa. Men 15% er absolutt ikke dårlig og er dobbelt så høyt som det jeg har satt som forventet årlig økning av selskapene jeg eier og skal eie i fremtiden.
Buyback er nok en mer effektiv måte å returnere overflødig cash til eierne med en så lav P/E som de trader på for øyeblikket. Programmet vil begynne allerede i mai og vil forhåpentligvis gi merkbar endring i EPS. Dette gitt at inntjeningen ikke plutselig faller kraftig.

Jeg liker denne nye siden ved Apple. De har aldri vært spesielt kjent for å være aksjonærvennlige, men Cook  understreket at investorenes gunst er av økende viktighet for selskapet.


Kjøpspris: 401$
Ga-kurs er nå 438,85$


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar