Sider

onsdag 28. mars 2012

Analyse av Johnson Controls JCI

Johnson Controls produserer og selger bildeler, batteriteknologi, ventilasjonsutsyr og en rekke andre produukter innen disse kategoriene. Selskapet ble startet i 1885 og har hovedkvarter i Milwaukee i Wisconsin, USA.Selskapet opererer i over 150 land og har over 160.000 ansatte.


Selskapet har hatt noen dårlige år siden etterspørselen etter deres produkter har falt i USA, der bilindustrien har gått gjennom en vanskelig periode. Ledelsen har også vært kjent for å være i overkant optimistiske mtp vekst, noe som har gitt utslag i reviderte anslag på inntjening. Er det noe Wall Street ikke liker, er det når ett firma ikke klarer å tjene så mye som de har satt seg fore. Produksjonen av bildeler tok seg kraftig opp i siste kvartal ettersom optimismen i verdensøkonomien igjen har begynt å spre seg. Styreystemer for bygninger har bremset veksten noe. Men hvis situasjonen i verden tar seg opp vil nok dette begynne å vokse igjen. Det er færre bedrifter som tar seg råd til dyre smart-hus-systemer når det ligger mørke skyer over verdens samlede økonomi.

For fremtiden satser JCI mye på ny batteriteknologi for ettermarkedet og for hybrid og elektriske biler. Ettermarkedet er nok der de har størst potensiale på kort sikt ettersom de har noen av verdens største merker som Optima og Varta og har begynt å øke markedsandelene sine i bl.a Kina. Det er mange biler i Kina.

Om verden i større grad tar i bruk hybrid/elektriske biler har JCI potensiale til å ta en stor del av kaka, men det blir spekulasjoner.

Nybilsalget har tatt seg opp igjen i USA og selskapet leverer interiør og elektronikk til de fleste av verdens ledende bilprodusenter.
Det er denne diversifiseringen som gjør at JCI kan være en god måte å få eksponering mot bil-industrien uten å måtte ta på seg risikoen av å eie kun ett bilselskap. Mister GM markedsandeler til Toyota så leverer JCI deler til begge uansett.

Tallenes tale


JCI trades for øyeblikket med en P/E på 13.50 noe som er noe under gjennomsnittet for sektoren.
Selskapet har hatt en lav vekst de siste 5 årene, noe som har vært gjennomgående for hele sektoren.

RoI siste 5 år har vært på 7,5% noe som steg til 10% siste år. Ny fart i verdensøkonomien vil sannsynligvis få dette til å stige ytterligere.

Det siste året har marginene steget og utgiftene har sunket. Selskapet har lite gjeld i forhold til både inntjening og eiendeler så finansene er det ikke så mye i veien med. Det som eventuelt er ankepunktet er den manglende veksten siden finanskrisen.

Utbytte


JCI har betalt utbytte hvert kvartal siden 1887 noe som gir dem en ganske så imponerende track record.
Yield på 2,2 er ikke det mest imponerende, men en utbyttegrad på bare 27% og en jevn og økende cash-flow gir det rom for økning av utbytte også i fremtiden.

Selskapet betaler ut utbytte fra cash-flow og pleier ikke å sitte på så mye cash på bok. Dette kan gjøre at utbytte kan falle ved manglende inntjening, men selskapet har gjort innovasjoner, kjøpt mye nytt utstyr som gir bedre inntjening på sikt og har en ledelse som er bestemt på å fortsette å betale utbytte som de har gjort i 125år i strekk. Som en DGI investering der tanken er å reinvestere utbytte i nye aksjer over lang tid kan JCI være en kandidat, selv om utbytte kan variere.


Jeg har ingen posisjoner i JCI, men de er på watchlist som ett "kjedelig" kjerneselskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar